Beylikdüzü Online Hizmetler


[optin_box style=”8″ alignment=”center” email_field=”email” email_default=”Email Adresiniz” email_order=”1″ integration_type=”mailchimp” thank_you_page=”http://beylikduzuonline.com/web-form-onayi” list=”d2ebebeb5c” name_field=”FNAME” name_default=”İsminiz” name_order=”0″ name_required=”Y” extra_field_1_name=”MMERGE3″ extra_field_1_title=”Telefon” extra_field_1_order=”2″ extra_field_1_required=”Y”][optin_box_field name=”headline”]Web Talep Formu[/optin_box_field][optin_box_field name=”paragraph”]PGgzPjxzdHJvbmc+w4dhbMSxxZ9tYW3EsXrEsW4gaWxrIDMwIGfDvG4gc29udWN1bmRhIHNpemkgbWVtbnVuIGVkZW1lenNlayDDvGNyZXRpbml6aSBpYWRlIGVkaXlvcnV6PC9zdHJvbmc+PC9oMz4K[/optin_box_field][optin_box_field name=”privacy”]Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve bilgileriniz kesinlikle paylaşılmayacaktır.[/optin_box_field][optin_box_field name=”top_color”]undefined[/optin_box_field][optin_box_button type=”0″ button_below=”Y”]Talep Gönder![/optin_box_button] [/optin_box]

[step_graphics style=”4″ color=””][step style=”1″ text=”1″ headline=”Web%20site%20tasar%C4%B1m%C4%B1″]%3Cp%3EE%C4%9Fer%20firman%C4%B1za%20ait%20bir%20web%20siteniz%20yoksa%20ya%20da%20tasar%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20yeniden%20yapt%C4%B1rmak%20istiyorsan%C4%B1z%20s%C4%B1f%C4%B1rdan%20web%20sitesi%20tasar%C4%B1m%C4%B1%20yap%C4%B1yoruz.%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”2″ text=”2″ headline=”SEO%20(Arama%20Motoru%20Optimizasyonu)%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1″]%3Cp%3EGoogle’da%20sizin%20%C3%BCr%C3%BCn%20veya%20hizmetinizle%20ilgili%20arama%20yap%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20web%20sitenizin%20bulunabilmesi%20i%C3%A7in%2C%20sitenizin%20teknik%20kodlama%20olarak%20kusursuz%20olmas%C4%B1%2C%20Google%20kurallar%C4%B1na%20uygun%20bir%20web%20sitesi%20olmas%C4%B1%20ve%20Google%20taraf%C4%B1ndan%20cezaya%20%C3%A7arpt%C4%B1r%C4%B1lmadan%20geni%C5%9F%20%C3%A7apta%20do%C4%9Fru%20bir%20%C5%9Fekilde%20tan%C4%B1t%C4%B1lmas%C4%B1%20gerekir.%20Biz%20profesyonel%20bir%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20ekibi%20ile%20sitenizin%20her%20ay%20d%C3%BCzenli%20olarak%20ziyaret%C3%A7i%20say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20artt%C4%B1rmay%C4%B1%20ve%20b%C3%B6ylece%20Google’da%20da%20%C3%BCst%20s%C4%B1ralara%20%C3%A7%C4%B1kmas%C4%B1n%C4%B1%20garanti%20ediyor%20ve%20bu%20geli%C5%9Fimi%20her%20ay%20size%20raporluyoruz.%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”2″ text=”3″ headline=”Google%20Arama%20Reklamlar%C4%B1″]%3Cp%3EGoogle%20aramalar%C4%B1nda%20%C3%BCst%20ve%20sa%C4%9F%20tarafta%20bulunan%20reklamlarda%20yer%20alman%C4%B1z%20i%C3%A7in%20reklam%20kampanyalar%C4%B1%20d%C3%BCzenliyor%2C%20b%C3%B6ylece%20web%20sitenize%20ziyaret%C3%A7i%20trafi%C4%9Fi%20olu%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1%20sa%C4%9Fl%C4%B1yoruz.%20E%C4%9Fer%20web%20sitenizde%20bir%20%C3%BCr%C3%BCn%20veya%20hizmet%20sa%C4%9Fl%C4%B1yorsan%C4%B1z%2C%20sitenize%20gelen%20ziyaret%C3%A7ilerin%20ka%C3%A7%C4%B1%20o%20%C3%BCr%C3%BCn%20ve%20hizmetlere%20bakt%C4%B1%2C%20ya%20da%20ka%C3%A7%C4%B1%20sizin%20talep%20formunuzu%20doldurdu%2C%20ya%20da%20ka%C3%A7%C4%B1%20sizi%20telefonla%20arad%C4%B1%20bunu%20d%C3%BCzenli%20olarak%20size%20raporluyoruz.%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”2″ text=”4″ headline=”Google%20G%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCl%C3%BC%20Reklamlar”]%3Cp%3EGoogle%20G%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCl%C3%BC%20reklamlarla%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20boyutlarda%20g%C3%B6rsel%20reklamlar%20haz%C4%B1rlayarak%2C%20bunlar%C4%B1%20H%C3%BCrriyet%2C%20Milliyet%2C%20Sabah%20gibi%20b%C3%BCy%C3%BCk%20gazetelerin%20internet%20sitelerinde%20ya%20da%20sizin%20%C3%BCr%C3%BCn%20veya%20hizmetlerinizle%20ilgili%20pop%C3%BCler%20olan%20y%C3%BCzlerce%20sitelerde%20g%C3%B6sterilmesini%20sa%C4%9Fl%C4%B1yoruz.%20B%C3%B6ylece%20firman%C4%B1z%C4%B1n%20internette%20marka%20bilinirli%C4%9Fini%20artt%C4%B1rmay%C4%B1%20hedefliyoruz.%20Bu%20reklamlarda%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20ilgi%20alanlar%C4%B1n%C4%B1%20hedefleyerek%2C%20ya%C5%9F%20gruplar%C4%B1%20ve%20cinsiyet%20hedeflemesi%20ve%20bunun%20gibi%20bir%20%C3%A7ok%20farkl%C4%B1%20hedeflemeler%20yap%C4%B1labilmektedir.%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”2″ text=”5″ headline=”Video%20Reklamlar%C4%B1″]%3Cp%3EVideo%20Reklamlar%C4%B1%2C%20reklamlar%20i%C3%A7inde%20en%20etkin%20geri%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC%20olan%20reklamlard%C4%B1r.%20Firman%C4%B1z%C4%B1%20g%C3%B6rsel%20olarak%20video%20ile%20tan%C4%B1tmak%20i%C3%A7in%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20animasyon%20teknikleri%20kullanarak%20profesyonel%20reklamlar%20haz%C4%B1rl%C4%B1yoruz.%20Ya%20da%20canl%C4%B1%20sunum%20ekibimizle%20firman%C4%B1z%20ve%20%C3%BCr%C3%BCnleriniz%20hakk%C4%B1nda%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20video%20reklamlar%C4%B1%20haz%C4%B1rl%C4%B1yoruz.%20Bu%20reklamlar%C4%B1%20Youtube’da%20firman%C4%B1za%20%C3%B6zel%20bir%20kanal%20ve%20video%20listesi%20olu%C5%9Fturarak%20sitenize%20entegre%20ediyoruz%20ve%20b%C3%B6ylece%20Youtube’da%20da%20%C3%BCr%C3%BCn%20ve%20hizmetleriniz%20arat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20videonuzla%20firman%C4%B1z%C4%B1n%20bilinirli%C4%9Fini%20artt%C4%B1r%C4%B1yoruz.%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”2″ text=”6″ headline=”Mobil%20site”]%3Cp%3EAk%C4%B1ll%C4%B1%20Telefonlar%C4%B1n%20yayg%C4%B1nla%C5%9Fmas%C4%B1%20ile%20T%C3%BCrkiye’de%20bir%20%C3%A7ok%20web%20sitesi%20mobil%20uyumlu%20site%20yapt%C4%B1rmak%20zorunda%20kald%C4%B1.%20Ak%C4%B1ll%C4%B1%20telefondan%20Google’da%20arama%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda%2C%20art%C4%B1k%20arama%20sonu%C3%A7lar%C4%B1nda%20bir%20sitenin%20Mobil%20dostu%20olup%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20da%20belirtiliyor%20ve%20bu%20%C3%B6zellik%20sitelerin%20Google%20Aramalar%C4%B1n%C4%B1%20da%20etkiliyor.%20Sitenizin%20mobil%20uyumlu%20bir%20site%20olup%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20analiz%20ediyor%20ve%20e%C4%9Fer%20de%C4%9Fil%20ise%20mobil%20uyumlu%20bir%20site%20haline%20getiriyoruz.%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”2″ text=”7″ headline=”Google%20%C4%B0%C5%9F%20Rehberi%20Kayd%C4%B1″]%3Cp%3EGoogle’da%20%C4%B0%C5%9F%20Rehberine%20kay%C4%B1tl%C4%B1%20olman%C4%B1z%C4%B1%20sa%C4%9Fl%C4%B1yor%20ve%20yerel%20aramalarda%20%C3%B6n%20planda%20olman%C4%B1z%20i%C3%A7in%20%C4%B0%C5%9F%20Rehberi%20Sayfan%C4%B1z%C4%B1%20olu%C5%9Fturuyoruz.%3C%2Fp%3E%0A[/step][step style=”2″ text=”8″ headline=”Facebook%20Uygulama%20ve%20Reklamlar%C4%B1″]%3Cp%3ET%C3%BCrkiye’de%20en%20%C3%A7ok%20kullan%C4%B1lan%20sosyal%20medya%20sitesi%20Facebook’da%20firman%C4%B1za%20%C3%B6zel%20sayfa%2C%20uygulamalar%2C%20ve%20reklamlar%20haz%C4%B1rlayarak%20tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20yap%C4%B1p%20%C3%BCr%C3%BCn%20ve%20hizmetlerinizle%20ilgili%20size%20talepler%20gelmesini%20sa%C4%9Fl%C4%B1yoruz.%3C%2Fp%3E%0A[/step][/step_graphics]